GDPR

Vážení zákazníci,

Dle Nařízení EU 2016/675 o obecné ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR) vás tímto informujeme, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, a to v souvislosti s poskytováním služeb. Jedná se o kontaktní informace potřebné pro komunikaci ústní, telefonickou, tištěnou korespondencí a prostřednictvím elektronické pošty. Tyto informace potřebujeme zejména pro vypisování faktur a revizních zpráv.

Pro výše zmíněné účely zpracováváme následující údaje: Jméno, příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručení, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

Údaje dále předáváme následujícím subjektům, a to na základě právního titulu vycházejícího z nařízení o GDPR:

 Správcem osobních údajů je František Hlaváč Na potůčkách 435/10 Valašské Meziříčí. Kontakt na zodpovědnou osobu je e-mail: franta@hf-revize.cz, tel.: 703632370

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti. Pokud si budete přát využít práva na výpis nebo opravu Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na výše uvedený e-mail popřípadě telefonní číslo.


Rádi bychom Vás chtěli ujistit, že tyto údaje nepoužijeme a nikomu dalšímu nepředáme za jiným účelem.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů nám poskytujete na dobu 10 let.

V případě nespokojenosti se také můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, ale pevně věříme, že k tomu nedojde.